Uppdrag om analys av informationen i lokala rekryteringsstrategier

Redovisning av analys av den information som förmedlas i de lokala rekryteringsstrategier som lämnas i enlighet med förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

1 bilaga

Redogörelsen ska i tillämpliga delar innehålla sådant som hur

  1. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till pensionsavgångar,
  2. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till mottagandet av nyanlända barn,
  3. tillgången till legitimerade och behöriga lärare kan säkras,
  4. huvudmannen arbetar med ledarskap, främst när det gäller rektorerna
  5. de ändamål huvudmännen sökt bidrag för ska uppnås. (SFS 2015:215)
Sammanställningen bygger på svaren från 638 huvudmän som ansökt om statsbidrag inom lågstadiesatsningen och/eller fritidshemssatsningen.

Ladda ner som PDF (520 KB)
Tipsa: