PM - Elever och resultat i kommunal vuxenutbildning år 2016

I den här promemorian beskriver vi officiell statistik om elever, kursdeltagare och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2016.Kommunal vuxenutbildning hade nästan 222 000 elever år 2016. Det motsvarar knappt 4 procent av befolkningen i åldern 20 – 64 år. Merparten studerar på gymnasial nivå. År 2016 uppgick antalet elever på gymnasial nivå till 179 000, vilket är en ökning från föregående år med ca 4 000 elever. På grundläggande nivå har antalet elever ökat med ca 2 500 personer från föregående år och uppgick år 2016 till drygt 42 000 elever.

Ladda ner som PDF (142 KB)
Tipsa: