Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017)

tumnagel

Läroplanen har reviderats med skrivningar om digital kompetens.

Obs! Läroplanen kommer att revideras med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 juli 2018. Skolverket inväntar detaljer och slutgiltiga beslut från Utbildningsdepartementet, först därefter kan produktionen av en reviderad läroplan starta. Den här versionen av läroplanen kommer att bli ogiltig fr.o.m. den 1 juli.

Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den nya eller den gamla läroplanen. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen. Se länk till den gamla läroplanen nedan.

Läroplanen innehåller fem delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Ladda ner som PDF (1450 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
200 kr/st (+porto)
Antal sidor
293
Best nr
978-913832716-6
Tipsa: