Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017)

tumnagel

Läroplanen har reviderats med skrivningar om digital kompetens.

Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den nya eller den gamla läroplanen. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen. Se länk till den gamla läroplanen nedan.

Läroplanen innehåller fem delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Det finns fel i den tryckta upplagan av läroplanen. Felet finns i kursplanen i samhällskunskap, i det centrala innehållet för årskurs 7-9 (sidan 221-222). Ett rättelseblad finns med vid leveransen. Rättelsebladet finns också att ladda ner nedan. Felet är rättat i pdf-versionen av läroplanen.

Ladda ner som PDF (1450 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
200 kr/st (+porto)
Antal sidor
293
Best nr
978-913832716-6
Tipsa: