ICCS 2016

tumnagel

Kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor hos svenska 14-åringar i ett internationellt perspektiv.

ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) är en av flera internationellt jämförande studier som Sverige deltar i för att kunna studera trender i elevers kunskaper och skillnader mellan olika skolsystem. År 2016 genomfördes ICCS för andra gången - den första genomfördes år 2009.

I denna rapport presenteras några av de svenska resultaten i ICCS 2016 i förhållande till andra länders resultat och i förhållande till resultaten 2009. Det är en positiv bild av de svenska elevernas medborgarbildning som framträder i ICCS 2016. Svenska åttondeklassare har mycket goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor. Inget av länderna i den internationella undersökningen ICCS 2016 har statistiskt säkerställt bättre resultat än Sverige. Undersökningen visar också att Sverige är ett av de länder där eleverna förbättrat sina resultat mest jämfört med den förra undersökningen från 2009.

ICCS organiseras av The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) i syfte att se hur elever i olika länder förbereds för att delta som medborgare.

Ladda ner som PDF (7520 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
80 kr/st (+porto)
Antal sidor
86
Best nr
17:1559
Tipsa: