Redovisning av uppdrag om fjärrundervisning

Andra redovisningen av regeringsuppdrag enligt regleringsbrev 2015

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera hur fjärrundervisning används i grundskolan och gymnasieskolan. I denna andra redovisning av uppdraget ger vi en övergripande bild av den fjärrundervisning som pågick fram till och med vårterminen 2017.

Fjärrundervisning är en interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik. Elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Fjärrundervisning får anordnas i moderna språk, modersmål, samiska i sameskolan och teckenspråk samt för att ge elever studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning i grundskolan. Sedan höstterminen 2015 är sådan fjärrundervisning (reguljär fjärrundervisning) tillåten under förutsättningar som rapporten redogör för. Därutöver har huvudmän sedan höstterminen 2015 kunnat ansöka om att delta i försöksverksamhet med fjärrundervisning i övriga ämnen.

Ladda ner som PDF (703 KB)
Tipsa: