Läroplan för grundsärskolan 2011 (Reviderad 2017)

tumnagel

Läroplanen har reviderats med skrivningar om digital kompetens.

Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den nya eller den gamla läroplanen. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen. Se länk till den gamla läroplanen nedan.

Regeringen har aviserat att det centrala innehållet i ämnen och ämnesområden ska stadieindelas från och med höstterminen 2018. Det införs också kunskapskrav i årskurs 3 i ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik och natur- och samhällsorienterade ämnen. Därför finns läroplanen för tillfället bara som pdf. När förändringarna som följer av stadieindelningen är införda kommer den även att finnas att beställa, preliminärt i september 2018.

Läroplanen innehåller tre delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Ladda ner som PDF (786 KB)
Tipsa: