Uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier

Första redovisningen av uppdraget att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier givet i Regeringsbeslut U2016/02335/S 12 maj 2016, 1 bilaga

Prognosen utgår från lärarsituationen år 2016 och sträcker sig fram till år 2031. Beräkningarna omfattar förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

Ladda ner som PDF (2254 KB)
Tipsa: