PM - Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2017

I denna PM beskrivs Skolverkets statistik om betyg och studieresultat för elever i gymnasieskolan år 2017.

Våren 2017 var det 75,2 procent av eleverna som började gymnasieskolan på ett nationellt program som tagit examen inom tre år. Det är en ökning jämfört med år 2016, då 74,2 procent tog examen inom tre år. Jämför man de fyra första årskullarna som slutfört Gy 2011 så har andelen elever som tar examen inom tre år ökat kraftigt på nationella program, från 71,4 procent år 2014 till 75,2 procent år 2017, vilket är en ökning med 3,8 procentenheter. I antal innebär det att omkring 3 000 fler elever tar examen 2017 jämfört med 2014. Ökningen av andelen elever som tar examen inom tre år är tydlig på både högskoleförberedande program och yrkesprogram. På högskoleförberedande program tog 76,8 procent av eleverna examen inom tre år 2017 jämfört med 73,8 procent år 2014. På yrkesprogram tog 66,6 procent av eleverna år 2014 jämfört med 71,8 procent år 2017. Fler kvinnor än män tar examen. På de högskoleförberedande programmen är skillnaderna störst där 79,5 procent av kvinnorna och 73,8 procent av männen tagit examen inom tre år, år 2017.

Ladda ner som PDF (625 KB)
Tipsa: