1-20 av 33 träffar

 1. Private actors in preschools and schools

  This report maps the actors that run or own Sweden's independent preschools and schools. The report shows how many and who the actors are, as well as how they differ in terms of, for example, their size and forms of operation.

  Utgiven år
  2014
  Språk
  Engelska
  Ladda ner som PDF (2447 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   80 kr (+porto)
  Antal sidor
  72
 2. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

  OBS! Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. På grund av detta kan delar av innehållet i publikationen vara inaktuellt. Läs mer om ändringen i diskrimineringslagen i länken nedan.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (732 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  52
 3. Barn, elever och personal - Riksnivå, 2009

  Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet,skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. "Barn, elever och personal, Riksnivå, del 2, 2009". Rapporten redovisar barn, elever och personal och omfattar alla verksamhetsformer som ligger inom Skolverkets ansvarsområde.

  Utgiven år
  2009
  Ladda ner som PDF (4573 KB)

Paginering för sökresultat: