1-20 av 563 träffar

 1. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar

  Materialet har fokus på vägledning i vid bemärkelse, dvs all den verksamhet som skolan erbjuder eleverna som förberedelse för framtida val. Materialet ska stimulera till diskussion och dialog mellan politiker, skolledare lärare och vägledare om kvalitetsutveckling inom studie- och yrkesvägledning.

  Utgiven år
  2008
  Ladda ner som PDF (2356 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  106
 2. När det värsta händer

  Många rektorer och lärare har i svåra krissituationer varit tvungna att klara av situationer som ingen varit förberedd på. Deras erfarenheter och kunskaper har vi valt att utgå ifrån i: När det värsta händer - om krishantering i förskola och skola.

  Utgiven år
  2006
  Ladda ner som PDF (2001 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   85 kr (+porto)
 3. Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål utom nationella minoritetsspråk (reviderad 2016)

  Kursplanen i modersmål består av två delar: modersmål utom nationella minoritetsspråk och modersmål som nationellt minoritetsspråk med kursplaner i finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Det här kommentarmaterialet är till kursplanen i modersmål utom nationella minoritetsspråk.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (432 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   72 kr (+porto)
  Antal sidor
  34
 4. Få syn på språket

  Ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (556 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   70 kr (+porto)
  Antal sidor
  30
 5. Kommentarmaterial till kursplanen i matematik

  Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Den beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (819 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   94 kr (+porto)
  Antal sidor
  38
 6. Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (reviderad 2016)

  Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Den beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (219 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   72 kr (+porto)
  Antal sidor
  33
 7. Kommentarmaterial till kursplanen i rörelse och drama

  Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Den beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (541 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   65 kr (+porto)
  Antal sidor
  25

Paginering för sökresultat: