1-20 av 33 träffar

 1. Attityder till skolan 2015

  Skolverkets attitydundersökning spänner över ett brett spektrum av frågor. Det handlar bland annat om trivsel och trygghet, relationen mellan elever och lärare, lärarnas kompetens, stress och krav i skolan samt kränkningar.

  Utgiven år
  2016
  Info
  10 bilagor
  Ladda ner som PDF (1196 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   100 kr (+porto)
  Antal sidor
  102
 2. Participation for learning

  Democratic values, student participation and student influence should be as central to education as knowledge of different school subjects. This is clearly stated in the Swedish Education Act and the Swedish curricula.

  Utgiven år
  2016
  Språk
  Engelska
  Ladda ner som PDF (445 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   30 kr (+porto)
  Antal sidor
  94
 3. Delaktighet för lärande

  Denna kunskapsöversikt lyfter fram forskning som handlar om vad delaktighet och inflytande innebär och hur man kan arbeta med elevers inflytande över beslutsprocesser och elevaktiv undervisning.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (351 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   30 kr (+porto)
  Antal sidor
  88
 4. Alla skolor ska bli bra skolor

  Den kunnige och engagerade läraren ger varje elev möjlighet att utveckla kunskaper och värden som leder till att eleverna når de nationella målen.

  Utgiven år
  2014
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   5 kr (+porto)
  Antal sidor
  34
 5. Attityder till skolan 2012

  Attitydundersökningen spänner över ett brett spektrum av frågor som trivsel och trygghet, relationen mellan elever och lärare, lärarnas kompetens, stress och krav i skolan samt kränkningar. Ett viktigt syfte med undersökningen är att bidra till fördjupad diskussion om skolan.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   80 kr (+porto)
  Antal sidor
  148
 6. Attityder till vuxenutbildningen 2012

  Vad tycker elever och lärare om vuxenutbildningen? Hur individanpassad är utbildningen, kan elever studera i den takt de själva vill och hur ser lärarna på sina förutsättningar att lyckas individualisera utbildningen?

  Utgiven år
  2013
  Info
  1 bilagor
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   100 kr (+porto)
  Antal sidor
  96
 7. Risk för IG

  Rapporten ger en bild av gymnasieskolors arbete med hjälp och stöd till elever som riskerar att inte nå målen för utbildningen.

  Utgiven år
  2010
  Ladda ner som PDF (370 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  64
 8. Attityder till skolan 2009

  Elevernas och lärarnas attityder till skolan. Det handlar bland annat om trivsel och trygghet, relationen mellan elever och lärare, stress m.m.

  Utgiven år
  2010
  Info
  6 bilagor
  Ladda ner som PDF (2075 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   75 kr (+porto)
  Antal sidor
  148
 9. Ditt barns fritid är viktig

  Som förälder är det viktigt att du talar om för fritidshemmets personal och rektor vad du tycker om till exempel aktiviteterna, barngruppens storlek, sammansättning och hur ditt barn tas emot. Då är det mycket lättare för dem att ge ditt barn vad det behöver.

  Utgiven år
  2010
  Ladda ner som PDF (493 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   10 kr (+porto)
  Antal sidor
  12

Paginering för sökresultat: