1-20 av 98 träffar

 1. TIMSS Praktiska uppgifter

  Rapporten visar internationella och nationella resultat för 13-åringar på ett praktiskt kunskapsprov i den senaste IEA-undersökningen i matematik och naturkunskap.

  Utgiven år
  1997
  Ladda ner som PDF
 2. ePIRLS 2016

  Det digitala läsprovet ePIRLS genomfördes för första gången 2016 som ett komplement till den internationella studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Provet görs på dator i en simulerad internetmiljö och undersöker elevernas förmåga till läsning på internet.

  Utgiven år
  2017
  Ladda ner som PDF (3307 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  54
 3. PIRLS 2016

  PIRLS är en internationell jämförande studie som mäter läsförmåga hos elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Resultaten från 2016 visar att de svenska eleverna har förbättrat sin läsförståelse både vad gäller faktatexter och skönlitteratur.

  Utgiven år
  2017
  Ladda ner som PDF (3773 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   70 kr (+porto)
  Antal sidor
  74
 4. ICCS 2016

  Kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor hos svenska 14-åringar i ett internationellt perspektiv.

  Utgiven år
  2017
  Ladda ner som PDF (7520 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   80 kr (+porto)
  Antal sidor
  86
 5. PISA 2015. 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik

  För första gången sedan PISA-undersökningarna startade visar kunskapsresultaten för de svenska 15-åringarna på en uppgång. I PISA 2015 är deras genomsnittliga resultat högre än OECD-genomsnittet i läsförståelse och på samma nivå som OECD-genomsnittet i naturvetenskap och matematik.

  Utgiven år
  2016
  Info
  1 bilagor
  Ladda ner som PDF (1931 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   60 kr (+porto)
  Antal sidor
  56
 6. Att tala eller inte tala spanska

  Fördjupad analys utifrån de svenska elevernas generellt låga resultat i spanska i Internationella språkstudien 2011.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   40 kr (+porto)
  Antal sidor
  48
 7. PISA 2012, sammanfattning av rapport 398

  Denna skrift är en sammanfattning av OECD:s Programme for International Student Assessment, PISA som är en undersökning av 15-åringars kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap.I denna rapport presenteras resultat från PISA 2012, som är den femte PISA-undersökningen.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF
 8. Med fokus på läsande

  Analys av samstämmigheten mellan svenska styrdokument, ämnesprov i svenska och PIRLS 2011. Internationella studier genomförs så att resultaten ska vara jämförbara mellan samtliga deltagande länder. Hur kan resultaten tolkas utifrån ett svenskt perspektiv?

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  48
 9. PIRLS 2011

  Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Fortsatt nedåtgående resultat.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (3165 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   120 kr (+porto)
  Antal sidor
  95
 10. TIMSS 2011

  Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Lägre resultat för svenska elever i matematik än genomsnittet för EU/OECD men förbättrade resultat för elever i årskurs 4 i naturvetenskap.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   150 kr (+porto)
  Antal sidor
  149

Paginering för sökresultat: