1-20 av 37 träffar

 1. Fortbildning för rektorer: Måldokument

  Fortbildningen ska vara ett stöd i att fördjupa och utveckla det pedagogiska ledarskapet utifrån tydligare krav i skollag (2010:800) och nya eller reviderade läroplaner samt utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (101 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
  Gratis, porto tillkommer
  Antal sidor
  7
 2. Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

  Du som lärare har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling. Men i synnerhet för flerspråkiga elevers dubbla inlärningsprocesser.Vilka arbetssätt stärker dessa processer och vilka verktyg hjälper dig som lärare att möta dessa elever? Detta tas upp i boken Greppa språket!

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (1575 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   30 kr (+porto)
  Antal sidor
  147
 3. Tid för matematik. Erfarenheter från Matematiksatsningen 2009-2011

  Regeringen gav mellan åren 2009 och 2011 Skolverket i uppdrag att stödja skolor och kommuner i deras arbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen. I denna bok har vi låtit ett antal lärare och skolor beskriva det utvecklingsarbete de drivit för att förbättran matematikundervisningen.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (1594 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   45 kr (+porto)
  Antal sidor
  120

Paginering för sökresultat: