1-20 av 199 träffar

 1. Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål utom nationella minoritetsspråk (reviderad 2016)

  Kursplanen i modersmål består av två delar: modersmål utom nationella minoritetsspråk och modersmål som nationellt minoritetsspråk med kursplaner i finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Det här kommentarmaterialet är till kursplanen i modersmål utom nationella minoritetsspråk.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (432 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   72 kr (+porto)
  Antal sidor
  34
 2. Få syn på språket

  Ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (556 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   70 kr (+porto)
  Antal sidor
  30
 3. Läroplan för vuxenutbildningen 2012

  Förordning om läroplan för vuxenutbildningen. Utfärdad den 22 november 2012. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2013. Den ska tillämpas på kurser, delkurser eller gymnasiearbeten som har påbörjats efter den 30 juni 2012.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   75 kr (+porto)
  Antal sidor
  18
 4. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - kursplaner och kommentarer

  OBS! kursplanen i sva gäller ej i denna publ. Ny kursplan i sva o nationella delkurser i fyra ämnen finns. Även justeringar för svenska, engelska och matematik har skett. Se länk längst ned. Denna publ innehåller kursplaner o kommentarer till kursplanernas uppbyggnad, betygsskalan o kunskapskraven.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   185 kr (+porto)
  Antal sidor
  104
 5. Kommentarmaterial till grundsärskolans kursplaner

  Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Den beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (1651 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   120 kr (+porto)
  Antal sidor
  162
 6. Kommentarmaterial till kursplanen i samiska

  Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Den beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (604 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   94 kr (+porto)
  Antal sidor
  36

Paginering för sökresultat: