1-20 av 124 träffar

 1. PISA 2015. 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik

  För första gången sedan PISA-undersökningarna startade visar kunskapsresultaten för de svenska 15-åringarna på en uppgång. I PISA 2015 är deras genomsnittliga resultat högre än OECD-genomsnittet i läsförståelse och på samma nivå som OECD-genomsnittet i naturvetenskap och matematik.

  Utgiven år
  2016
  Info
  1 bilagor
  Ladda ner som PDF (1931 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   60 kr (+porto)
  Antal sidor
  56
 2. PISA 2012, sammanfattning av rapport 398

  Denna skrift är en sammanfattning av OECD:s Programme for International Student Assessment, PISA som är en undersökning av 15-åringars kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap.I denna rapport presenteras resultat från PISA 2012, som är den femte PISA-undersökningen.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF
 3. Eleverna och nätet - PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa och värdera digital information

  I denna rapport presenteras och analyseras de svenska resultaten på det digitala läsförståelse- provet, en jämförelse mellan resultaten i digital och traditionell läsning, användning av datorer hemma och i skolan, samt samband mellan olika aspekter av datoranvändning och digital läsning.

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (2762 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  128
 4. Kunskapsbedömning i särskolan och särvux

  Vilka kunskaper är viktiga för våra elever och hur kommer vi fram till det? Vilka rutiner finns på skolor för att systematiskt kunna utvärdera elevernas kunskapsutveckling mot de nationella målen? Hur dokumenteras och bedöms utveckling, lärande och resultat?

  Utgiven år
  2009
  Ladda ner som PDF (617 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   65 kr (+porto)
  Antal sidor
  109

Paginering för sökresultat: