1-20 av 245 träffar

 1. Läroplan för vuxenutbildningen 2012

  Förordning om läroplan för vuxenutbildningen. Utfärdad den 22 november 2012. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2013. Den ska tillämpas på kurser, delkurser eller gymnasiearbeten som har påbörjats efter den 30 juni 2012.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   75 kr (+porto)
  Antal sidor
  18
 2. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - kursplaner och kommentarer

  OBS! kursplanen i sva gäller ej i denna publ. Ny kursplan i sva o nationella delkurser i fyra ämnen finns. Även justeringar för svenska, engelska och matematik har skett. Se länk längst ned. Denna publ innehåller kursplaner o kommentarer till kursplanernas uppbyggnad, betygsskalan o kunskapskraven.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   185 kr (+porto)
  Antal sidor
  104
 3. Särskild utbildning för vuxna

  Detta material vänder sig till ansvariga för och verksamma inom särskild utbildning för vuxna. Syftet med materialet är att ge information om bestämmelser som reglerar särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   95 kr (+porto)
  Antal sidor
  32
 4. Grundläggande litteracitet. Att undervisa vuxna med svenska som andraspråk

  Denna kunskapsöversikt visar aktuell forskning kring skriftspråksundervisningen hos vuxna med kort eller ingen skolbakgrund. Översikten överblickar litteracitetsfältet samt historisk och teoretisk grund för skriftspråksundervisning. Publikationen finns även på engelska, se länk längre ner på sidan.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (2116 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  116
 5. Allmänna råd om prövning

  De allmänna råden om prövning gäller för grundskolan, specialskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. De har tagits fram för att stödja huvudmän, rektorer och lärare i deras arbete med att genomföra prövningar på ett likvärdigt sätt.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (447 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  38
 6. Beskrivande data 2015

  Beskrivande data är en årlig rapport som ger en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskola, skola och vuxenutbildning.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (4180 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   140 kr (+porto)
  Antal sidor
  194

Paginering för sökresultat: