1-20 av 73 träffar

 1. Kommentarmaterial till grundsärskolans kursplaner

  Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Den beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (1651 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   120 kr (+porto)
  Antal sidor
  162
 2. Betygsskalan och betygen B och D

  Det här stödmaterialet är till för att stödja en likvärdig tillämpning av bestämmelserna kring betygsskalan och betygen B och D och riktar sig till alla lärare som sätter betyg och till rektorer.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (2732 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   25 kr (+porto)
  Antal sidor
  24
 3. Kunskapsbedömning i träningsskolan

  I alla skolformer ska elevernas kunskaper bedömas i relation till kunskapskraven men i träningsskolan behöver bedömningen också göras utifrån elevens förutsättningar.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (489 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  40
 4. Sambedömning i skolan

  Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning. Materialet riktar sig till sig till lärare, skolledare och andra som arbetar med pedagogisk utveckling i skolan.

  Utgiven år
  2014
  Ladda ner som PDF (5821 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   40 kr (+porto)
  Antal sidor
  39
 5. Bedömning av språklig kompetens

  I den här aktuella analysen presenteras hur den Internationella språkstudien 2011, som mäter språkliga färdigheter hos elever mot en gemensam europeisk referensram, kan förväntas fungera för svenska elever. Studien får en noggrann genomlysning, där dess för- och nackdelar diskuteras.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (370 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   100 kr (+porto)
  Antal sidor
  91
 6. Med dispens för engelska

  - stödmaterial för att bedöma kunskaper och planera undervisning för elever som tagits emot till en gymnasieutbildning utan godkänt betyg i engelska.

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (1964 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   40 kr (+porto)
  Antal sidor
  36
 7. Bedömning och betyg

  I rapporten beskrivs de kunskaper och erfarenheter som finns hos lärare som undervisar i årskurs 6. I rapporten föreslås också lämpliga insatser för Skolverket i den pågående informations- och kompetensutvecklingsinsatsen inom området bedömning och betygssättning.

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (722 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  45

Paginering för sökresultat: