1-20 av 85 träffar

 1. Betygsskalan och betygen B och D

  Det här stödmaterialet är till för att stödja en likvärdig tillämpning av bestämmelserna kring betygsskalan och betygen B och D och riktar sig till alla lärare som sätter betyg och till rektorer.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (2732 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   25 kr (+porto)
  Antal sidor
  24
 2. Bedömning och betyg

  I rapporten beskrivs de kunskaper och erfarenheter som finns hos lärare som undervisar i årskurs 6. I rapporten föreslås också lämpliga insatser för Skolverket i den pågående informations- och kompetensutvecklingsinsatsen inom området bedömning och betygssättning.

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (722 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  45
 3. Stödja och styra. Om bedömning av yngre barn.

  I boken diskuteras vad bedömning är och hur man bedömer yngre barns och elevers kunskapsutveckling. Hur kan en individuell utvecklingsplan se ut? Hur förhåller vi oss till att barnen och eleverna själva ofta inte vill bli bedömda medan vi vuxna gärna ser en utökad bedömning?

  Utgiven år
  2010
  Ladda ner som PDF (831 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   30 kr (+porto)
  Antal sidor
  77
 4. Risk för IG

  Rapporten ger en bild av gymnasieskolors arbete med hjälp och stöd till elever som riskerar att inte nå målen för utbildningen.

  Utgiven år
  2010
  Ladda ner som PDF (370 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  64
 5. Svenska utlandsskolor i siffror 2009

  Rapporten innehåller information om lärare och elever, skolornas lokalisering och från och med läsåret 1994/95 även uppgifter om betyg och kostnader. Kostnadsavsnittet har reviderats 2010-01-28.

  Utgiven år
  2009
  Ladda ner som PDF (741 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   35 kr (+porto)
  Antal sidor
  30

Paginering för sökresultat: