1-20 av 71 träffar

 1. TIMSS Praktiska uppgifter

  Rapporten visar internationella och nationella resultat för 13-åringar på ett praktiskt kunskapsprov i den senaste IEA-undersökningen i matematik och naturkunskap.

  Utgiven år
  1997
  Ladda ner som PDF
 2. ePIRLS 2016

  Det digitala läsprovet ePIRLS genomfördes för första gången 2016 som ett komplement till den internationella studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Provet görs på dator i en simulerad internetmiljö och undersöker elevernas förmåga till läsning på internet.

  Utgiven år
  2017
  Ladda ner som PDF (3307 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  54
 3. PIRLS 2016

  PIRLS är en internationell jämförande studie som mäter läsförmåga hos elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Resultaten från 2016 visar att de svenska eleverna har förbättrat sin läsförståelse både vad gäller faktatexter och skönlitteratur.

  Utgiven år
  2017
  Ladda ner som PDF (3773 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   70 kr (+porto)
  Antal sidor
  74
 4. ICCS 2016

  Kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor hos svenska 14-åringar i ett internationellt perspektiv.

  Utgiven år
  2017
  Ladda ner som PDF (7520 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   80 kr (+porto)
  Antal sidor
  86
 5. PISA 2012, sammanfattning av rapport 398

  Denna skrift är en sammanfattning av OECD:s Programme for International Student Assessment, PISA som är en undersökning av 15-åringars kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap.I denna rapport presenteras resultat från PISA 2012, som är den femte PISA-undersökningen.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF
 6. TIMSS 2011

  Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Lägre resultat för svenska elever i matematik än genomsnittet för EU/OECD men förbättrade resultat för elever i årskurs 4 i naturvetenskap.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   150 kr (+porto)
  Antal sidor
  149
 7. Bedömning av språklig kompetens

  I den här aktuella analysen presenteras hur den Internationella språkstudien 2011, som mäter språkliga färdigheter hos elever mot en gemensam europeisk referensram, kan förväntas fungera för svenska elever. Studien får en noggrann genomlysning, där dess för- och nackdelar diskuteras.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (370 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   100 kr (+porto)
  Antal sidor
  91
 8. Internationella språkstudien 2011

  Med Internationella språkstudien presenteras det hittills mest ambitiösa försöket att göra kunskapsmätningar i språk. Över 53 000 elever i Europa har fått visa till vilka nivåer deras kunskaper i att läsa, lyssna och skriva – i språken engelska, tyska, franska, spanska och italienska – når.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (1189 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   100 kr (+porto)
  Antal sidor
  62

Paginering för sökresultat: