1-20 av 23 träffar

 1. Mer än bara läxor

  I rapporten redovisas en utvärdering av olika typer av läxhjälpsverksamhet på tio skolor.

  Utgiven år
  2014
  Ladda ner som PDF (422 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  54
 2. Sambedömning i skolan

  Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning. Materialet riktar sig till sig till lärare, skolledare och andra som arbetar med pedagogisk utveckling i skolan.

  Utgiven år
  2014
  Ladda ner som PDF (5821 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   40 kr (+porto)
  Antal sidor
  39
 3. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

  Den 1 februari 2013 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö gälla. I den här trycksaken kan du ta del av Skolverkets information om vad föreskrifterna innebär för eleven, skolan, huvudmannen och arbetsgivaren.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF (418 KB)
 4. Lärarnas yrkesvardag

  En nationell kartläggning av grundskollärares tidsanvändning.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   100 kr (+porto)
  Antal sidor
  100
 5. Barndomens förändrade villkor. Förutsättningar för barns lärande i en ny tid

  Samhällsförändringar har lett till att barndomen snabbt ändrat karaktär. Samhället har tagit socialt och pedagogiskt ansvar för barns utveckling och välbefinnande. Här beskrivs generella inslag som har stor påverkan på barn som familjemönster, föräldraskap, mångkulturell skola och konsumtionskultur.

  Utgiven år
  2010
  Ladda ner som PDF (759 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   30 kr (+porto)
  Antal sidor
  69
 6. Entreprenörskap i skolan

  Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet. Arbetsformerna stimulerar fantasi och skapande. Inre drivkrafter och motivation är viktigt för det entreprenöriella lärandet i alla åldrar, från förskola till vuxenutbildning.

  Utgiven år
  2010
  Ladda ner som PDF (729 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   5 kr (+porto)
  Antal sidor
  8

Paginering för sökresultat: