1-14 av 14 träffar

 1. PISA 2015. 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik

  För första gången sedan PISA-undersökningarna startade visar kunskapsresultaten för de svenska 15-åringarna på en uppgång. I PISA 2015 är deras genomsnittliga resultat högre än OECD-genomsnittet i läsförståelse och på samma nivå som OECD-genomsnittet i naturvetenskap och matematik.

  Utgiven år
  2016
  Info
  1 bilagor
  Ladda ner som PDF (1931 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   60 kr (+porto)
  Antal sidor
  56
 2. Att läsa och förstå

  Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden. Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (1005 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   75 kr (+porto)
  Antal sidor
  108
 3. Med fokus på läsande

  Analys av samstämmigheten mellan svenska styrdokument, ämnesprov i svenska och PIRLS 2011. Internationella studier genomförs så att resultaten ska vara jämförbara mellan samtliga deltagande länder. Hur kan resultaten tolkas utifrån ett svenskt perspektiv?

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  48
 4. PIRLS 2011

  Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Fortsatt nedåtgående resultat.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (3165 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   120 kr (+porto)
  Antal sidor
  95
 5. Eleverna och nätet - PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa och värdera digital information

  I denna rapport presenteras och analyseras de svenska resultaten på det digitala läsförståelse- provet, en jämförelse mellan resultaten i digital och traditionell läsning, användning av datorer hemma och i skolan, samt samband mellan olika aspekter av datoranvändning och digital läsning.

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (2762 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  128

Paginering för sökresultat:

 • Du läser nu sökresultat sida 1