1-20 av 130 träffar

 1. Få syn på språket

  Ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (556 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   70 kr (+porto)
  Antal sidor
  30
 2. Särskild utbildning för vuxna

  Detta material vänder sig till ansvariga för och verksamma inom särskild utbildning för vuxna. Syftet med materialet är att ge information om bestämmelser som reglerar särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   95 kr (+porto)
  Antal sidor
  32
 3. Kommentarmaterial till grundsärskolans kursplaner

  Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Den beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (1651 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   120 kr (+porto)
  Antal sidor
  162
 4. Gymnasiesärskolan

  Den här boken presenterar gymnasiesärskolan. Syftet är att ge en god förståelse av gymnasiesärskolan och av de överväganden som ligger bakom reformen.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF
 5. Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

  OBS! Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. På grund av detta kan delar av innehållet i publikationen vara inaktuellt. Läs mer om ändringen i diskrimineringslagen i länken nedan.

  Utgiven år
  2014
  Ladda ner som PDF (3851 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   120 kr (+porto)
  Antal sidor
  163
 6. Kort om gymnasiesärskolan

  En informationsbroschyr om gymnasiesärskolan, riktad till elever och föräldrar.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
  Gratis, porto tillkommer
  Antal sidor
  16
 7. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

  OBS! Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. På grund av detta kan delar av innehållet i publikationen vara inaktuellt. Läs mer om ändringen i diskrimineringslagen i länken nedan.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (732 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  52

Paginering för sökresultat: