1-17 av 17 träffar

 1. Mer än bara läxor

  I rapporten redovisas en utvärdering av olika typer av läxhjälpsverksamhet på tio skolor.

  Utgiven år
  2014
  Ladda ner som PDF (422 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  54
 2. Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar

  I denna antologi presenteras åtta studier kring frågor som Skolverkets Utvärdering av metoder mot mobbning 2011 gav upphov till. Studierna bygger på data från utvärderingen och har gjorts av forskare som deltog i det arbetet.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   120 kr (+porto)
  Antal sidor
  192
 3. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

  OBS! Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. På grund av detta kan delar av innehållet i publikationen vara inaktuellt. Läs mer om ändringen i diskrimineringslagen i länken nedan.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (732 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  52
 4. Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003

  Denna antologi utgör slutpunkten i den serie skrifter Skolverket utgivit från nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03). Skriften innehåller betraktelser över grundskoleämnenas nuläge och framtid författade av de forskare som medverkat i utvärderingsprojektet.

  Utgiven år
  2005
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  244
 5. Utvärdering av betyg från årskurs 6

  Denna utvärdering ger inte någon entydig bild av hur införandet av betyg från årskurs 6 har påverkat eleverna och verksamheten i den svenska grundskolan. Betygen kan endast till viss del sägas ha fungerat som avsett, och vi ser att de bidragit till både negativa och positiva konsekvenser.

  Utgiven år
  2017
  Info
  3 bilagor
  Ladda ner som PDF (1550 KB)

Paginering för sökresultat:

 • Du läser nu sökresultat sida 1