1-20 av 39 träffar

 1. Skolverkets lägesbedömning 2017

  En skola som möter varje elev. Strategier för lärarförsörjningen. Kvalitet i varje skolform. Skolans förmåga att möta nyanlända elever. Dessa fyra utvecklingsområden lyfter Skolverket fram som allra viktigast för att möta den svenska skolans utmaningar.

  Utgiven år
  2017
  Ladda ner som PDF (604 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   90 kr (+porto)
  Antal sidor
  90
 2. Skolreformer i praktiken

  Den här rapporten handlar om hur en rad reformer landade i grundskolans vardag. I fokus står lärare i årskurserna 7-9 under de allra första reformåren 2011-2014. Vi berättar om nio skolors arbete med att omsätta reformerna i konkret organisation, planering och undervisning.

  Utgiven år
  2015
  Info
  12 bilagor
  Ladda ner som PDF (1689 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   160 kr (+porto)
  Antal sidor
  280
 3. Introduktionsperiod för lärare och förskollärare

  Ett aktuellt stödmaterial för introduktionsperioden har efterfrågats av huvudmän, skolledare, olika personalkategorier, fackliga organisationer och nyanställda. Denna skrift riktar sig till alla berörda och ska vara ett stöd vid genomförandet av introduktionsperioden.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (494 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   30 kr (+porto)
  Antal sidor
  28
 4. Skolverkets lägesbedömning 2015

  En undervisning som möter varje elev. Rätt förutsättningar för lärare och rektorer. En långsiktig styrning och ett förtydligat ansvarstagande. Dessa tre övergripande utvecklingsområden lyfter Skolverket fram som allra viktigast för att möta skolans utmaningar.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (754 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   80 kr (+porto)
  Antal sidor
  76
 5. Grundskollärares tidsanvändning. En fördjupad analys av Lärarnas yrkesvardag

  Hur lärarnas arbetstid används skapar förutsättningar för såväl kvalitet som likvärdighet i skolan. Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om varför grundskollärares tidsanvändning ser ut som den gör och förstå vilka konsekvenser deras tidsanvändning kan ha.

  Utgiven år
  2015
  Info
  2 bilagor
  Ladda ner som PDF (660 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   80 kr (+porto)
  Antal sidor
  88
 6. Skolverkets lägesbedömning 2013

  Alla skolor måste utvecklas till bra skolor. Tillgången till kompetenta lärare behöver säkras. Skolor och huvudmän behöver långsiktighet. Dessa tre övergripande utvecklingsområden lyfter Skolverket fram.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF (1322 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   100 kr (+porto)
  Antal sidor
  69
 7. Lärarnas yrkesvardag

  En nationell kartläggning av grundskollärares tidsanvändning.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   100 kr (+porto)
  Antal sidor
  100
 8. Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling

  Detta stödmaterial handlar om nyanlända elevers möte med den svenska skolan och hur olika kommuner valt att organisera mottagandet och introduktionen för denna elevgrupp.Stödmaterialet vänder sig främst till rektorer, tjänstemän inom utbildningsförvaltningen samt lärare.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (4164 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   45 kr (+porto)
  Antal sidor
  81
 9. Tid för matematik. Erfarenheter från Matematiksatsningen 2009-2011

  Regeringen gav mellan åren 2009 och 2011 Skolverket i uppdrag att stödja skolor och kommuner i deras arbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen. I denna bok har vi låtit ett antal lärare och skolor beskriva det utvecklingsarbete de drivit för att förbättran matematikundervisningen.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (1594 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   45 kr (+porto)
  Antal sidor
  120
 10. Lärare i den nya gymnasieskolan

  Den nya gymnasieskolan har fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen. Eleverna ska bli bättre rustade för fortsatta studier och för arbetslivet.

  Utgiven år
  2010
  Ladda ner som PDF (2262 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   10 kr (+porto)
  Antal sidor
  28

Paginering för sökresultat: