1-13 av 13 träffar

 1. PISA 2012, sammanfattning av rapport 398

  Denna skrift är en sammanfattning av OECD:s Programme for International Student Assessment, PISA som är en undersökning av 15-åringars kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap.I denna rapport presenteras resultat från PISA 2012, som är den femte PISA-undersökningen.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF
 2. Med fokus på läsande

  Analys av samstämmigheten mellan svenska styrdokument, ämnesprov i svenska och PIRLS 2011. Internationella studier genomförs så att resultaten ska vara jämförbara mellan samtliga deltagande länder. Hur kan resultaten tolkas utifrån ett svenskt perspektiv?

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  48
 3. PIRLS 2011

  Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Fortsatt nedåtgående resultat.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (3165 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   120 kr (+porto)
  Antal sidor
  95
 4. Eleverna och nätet - PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa och värdera digital information

  I denna rapport presenteras och analyseras de svenska resultaten på det digitala läsförståelse- provet, en jämförelse mellan resultaten i digital och traditionell läsning, användning av datorer hemma och i skolan, samt samband mellan olika aspekter av datoranvändning och digital läsning.

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (2762 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  128
 5. PIRLS 2006

  Denna rapport innehåller det samlade resultatet av PIRLS 2006 (Progress in International Reading Literacy Study), en omfattande internationell studie av elevers förmåga att läsa.

  Utgiven år
  2007
  Ladda ner som PDF (3906 KB)

Paginering för sökresultat:

 • Du läser nu sökresultat sida 1