1-20 av 56 träffar

 1. TIMSS Praktiska uppgifter

  Rapporten visar internationella och nationella resultat för 13-åringar på ett praktiskt kunskapsprov i den senaste IEA-undersökningen i matematik och naturkunskap.

  Utgiven år
  1997
  Ladda ner som PDF
 2. PISA 2015. 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik

  För första gången sedan PISA-undersökningarna startade visar kunskapsresultaten för de svenska 15-åringarna på en uppgång. I PISA 2015 är deras genomsnittliga resultat högre än OECD-genomsnittet i läsförståelse och på samma nivå som OECD-genomsnittet i naturvetenskap och matematik.

  Utgiven år
  2016
  Info
  1 bilagor
  Ladda ner som PDF (1931 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   60 kr (+porto)
  Antal sidor
  56
 3. PISA 2012, sammanfattning av rapport 398

  Denna skrift är en sammanfattning av OECD:s Programme for International Student Assessment, PISA som är en undersökning av 15-åringars kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap.I denna rapport presenteras resultat från PISA 2012, som är den femte PISA-undersökningen.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF
 4. TIMSS 2011

  Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Lägre resultat för svenska elever i matematik än genomsnittet för EU/OECD men förbättrade resultat för elever i årskurs 4 i naturvetenskap.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   150 kr (+porto)
  Antal sidor
  149
 5. Tid för matematik. Erfarenheter från Matematiksatsningen 2009-2011

  Regeringen gav mellan åren 2009 och 2011 Skolverket i uppdrag att stödja skolor och kommuner i deras arbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen. I denna bok har vi låtit ett antal lärare och skolor beskriva det utvecklingsarbete de drivit för att förbättran matematikundervisningen.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (1594 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   45 kr (+porto)
  Antal sidor
  120
 6. Matematikundervisning i grundsärskolan

  En utvärdering av matematiksatsningen. I denna rapport presenteras en av fyra genomförda utvärderingar av dessa utvecklingsprojekt. Utvärderingen berör särskilt frågan om det finns principiella skillnader mellan matematikundervisningen i grundsärskolan och grundskolan.

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (417 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  80

Paginering för sökresultat: