1-4 av 4 träffar

 1. Fortbildning för rektorer: Måldokument

  Fortbildningen ska vara ett stöd i att fördjupa och utveckla det pedagogiska ledarskapet utifrån tydligare krav i skollag (2010:800) och nya eller reviderade läroplaner samt utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (101 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
  Gratis, porto tillkommer
  Antal sidor
  7
 2. Fortbildning för förskolechefer - Måldokument

  Fortbildningen ska ge förskolechefen förutsättningar att utveckla sitt pedagogiska ledarskap för en verksamhet som främjar alla barns utveckling och lärande. Fortbildningen inriktas mot styrnings- och ledarskapsfrågor där teoretiska kunskaper knyter an till förskolechefens ledarroll i praktiken.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (247 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
  Gratis, porto tillkommer
  Antal sidor
  8

Paginering för sökresultat:

 • Du läser nu sökresultat sida 1