1-20 av 64 träffar

 1. Få syn på språket

  Ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (556 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   70 kr (+porto)
  Antal sidor
  30
 2. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

  OBS! Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. På grund av detta kan delar av innehållet i publikationen vara inaktuellt. Läs mer om ändringen i diskrimineringslagen i länken nedan.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (732 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  52
 3. Skolan är till för ditt barn

  - En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (487 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   5 kr (+porto)
  Antal sidor
  16
 4. Unga med skyddade personuppgifter

  Boken vänder sig till personal i förskola, skola samt till huvudmännen och ger konkreta råd om hur de kan ta emot unga med skyddade personuppgifter på ett bra sätt. Det är viktigt med system, rutiner, planering och förberedelser som ger säkerhet.

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (1199 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  60
 5. Skolverkets lägesbedömning 2010. Del 1 - Beskrivande data

  Rapporten kan beskrivas som Skolverkets "statistiska årsbok". Den beskriver organisationen, kostnader och resultat i varje verksamhetsform för sig. Skillnader mellan olikahuvudmän och utbildningsanordnare samt viktiga förändringar jämfört med tidigare år.

  Utgiven år
  2010
  Info
  6 bilagor
  Ladda ner som PDF (4531 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   70 kr (+porto)
  Antal sidor
  194
 6. Tio pinnar i luften

  Sagor, sånger, ordspråk, lekar och gåtor på de nationella minoritetsspråken och svenska.

  Utgiven år
  2010
  Språk
  Finska
  Jiddisch
  Meänkieli
  Romani chib
  Samiska

  Beställ tryckt version:

  Pris
   100 kr (+porto)
  Antal sidor
  144

Paginering för sökresultat: