1-20 av 29 träffar

 1. Elevröster om yrkesintroduktion som en väg till ett arbete

  Den här rapporten är en sammanställning av 13 ungdomars upplevelser av sin utbildning på yrkesintroduktion och hur den har underlättat deras väg ut i arbetslivet. Rapporten vänder sig till rektorer, lärare och andra verksamma inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (849 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   40 kr (+porto)
  Antal sidor
  48
 2. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

  Den 1 februari 2013 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö gälla. I den här trycksaken kan du ta del av Skolverkets information om vad föreskrifterna innebär för eleven, skolan, huvudmannen och arbetsgivaren.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF (418 KB)
 3. Risk för IG

  Rapporten ger en bild av gymnasieskolors arbete med hjälp och stöd till elever som riskerar att inte nå målen för utbildningen.

  Utgiven år
  2010
  Ladda ner som PDF (370 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  64

Paginering för sökresultat: