Creative Commons - en guide för lärare

tumnagel

I broschyren förklaras vad Creative Commons är och hur man kan använda licencsieringsmodellen i skolan.

Det ökade användandet av digitala lärresurser i skolan leder till att en del nya frågor kring upphovsrätt blir aktuella. Det gäller både när man använder material producerat av andra och också när lärare och elever själva producerar digitalt material och vill dela med sig av resultatet.

Ladda ner som PDF (945 KB)
Tipsa: