Sök och beställ publikationer

Här kan du söka bland Skolverkets publikationer. Du kan sedan välja att ladda ner en pdf av publikationen. Finns den i tryckt form så kan du beställa den direkt genom att klicka på knappen ”Lägg i varukorg” och sen följa instruktionerna under ”Gör beställning”. Du kan också beställa genom vår publikationsservice via Skolverkets växel, tel 08-527 332 00.

1-17 av 17 träffar

Paginering för sökresultat:

  • Du läser nu sökresultat sida 1

Aktuella skrifter

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läroplanen från 2011 har reviderats 2017 med skrivningar om digital kompetens.

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Exempel från gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar där skolor på ett medvetet sätt har integrerat studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

Styrning och organisation av den breda studie- och yrkesvägledningen

Rapporten ger en historisk och internationell överblick samt presenterar framgångsfaktorer och svagheter utifrån aktuella och konkreta initiativ för att stärka studie- och yrkesvägledningen.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Här presenteras de blanketter som tagits fram för omdömen och framåtsyftande planering och hur de är tänkta att användas. Har reviderats 2017.