Regeringsuppdrag

I vänsterspalten hittar du avrapporterade regeringsuppdrag samt pågående uppdrag inkomna i särskild ordning. Övriga uppdrag framgår av regleringsbrev nedan.

Senast granskad: 2017-03-02