Regeringsuppdrag

I vänsterspalten hittar du avrapporterade regeringsuppdrag samt pågående uppdrag inkomna i särskild ordning. Övriga uppdrag framgår av regleringsbrev nedan.

Senast granskad: 2018-01-03
Innehållsansvar: GD-staben