# 2 av 1171  |  << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
Diarienr: 2018:304
Rubrik: Betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)
Mottagare: Socialdepartementet
Beslutsdatum: 2018-05-09
Öppna/ladda ner dokumentet
Länk till denna sida:
www.skolverket.se/remisser?id=2018:304