# 1 av 1  |  << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
Diarienr: 2017:274
Rubrik: Betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)
Mottagare: Utbildningsdepartementet
Beslutsdatum: 2017-04-26
Öppna/ladda ner dokumentet
Länk till denna sida:
www.skolverket.se/remisser?id=2017:274