Skolverkets diarium

innehåller en förteckning över Skolverkets ärenden och uppdateras dagligen. I den version av diariet som finns här på vår hemsida kan du själv söka efter ärenden som har behandlats eller behandlas just nu på Skolverket.

Om du vill ha mer information om ett ärende eller vill ta del av någon handling i ett ärende är du välkommen att kontakta Skolverkets registratur:

e-post: registrator@skolverket.se
Telefon: 08- 527 332 00
Besöksadress: Fleminggatan 14, Stockholm

Vill du söka i Skolverkets diarium? Du hittar länken i högerspalten.

Senast granskad: 2015-06-10
Innehållsansvar: Rättssekretariatet