Skolverkets webbplatser

Skolverket har ett antal webbplatser vid sidan av Skolverket.se. De är inriktade på olika frågor, till exempel stöd att hitta rätt utbildning, information om kursplaner, eller redovisning av kvalitet och resultat inom skolan.

Gymnasieinfo

Läs om gymnasie­skolans 18 nationella program, de fem introduktions­programmen och andra gymnasiala utbildningar. Innehåller information om skolor, yrken och arbetsmarknad.


Utbildningsinfo.se Utbildningsinfo.se är till för dig som vill börja studera. Du kan söka bland över 50 000 skolor, kurser och program i hela Sverige. Innehåller information om skolor, yrken och arbetsmarknad. Innehåller information om hela skolsystemet. Där finns också information om gymnasieprogrammen på flera språk.


Välja skola

Välja skola presenterar Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Här kan du söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.


Om den svenska skolan för nyanlända Berättar kort om det svenska skolsystemet och vänder sig främst till elever och föräldrar som är nya i Sverige. Webbplatsen finns på 14 språk och det går även att lyssna på sex av språken.


Lärportalen Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik


SIRIS

SIRIS är en databas med information om skolors kvalitet och resultat. Den innehåller bland annat provresultat, betyg och skolenkäter från Skolinspektionen. Här finns även analysverktyget SALSA.


Jämförelsetal

Databasen för jämförelsetal innehåller statistik på kommunnivå.Bedömningsportalen

I vår bedömningsportal hittar du stöd för bedömning och betygssättning i flera ämnen och kurser i skolan. Bedömningsstöden kan bestå av bland annat enskilda uppgifter, diagnosmaterial, filmer och provmaterial. 


För det vidare

En webbplats med information om läraryrket.

Senast granskad: 2017-10-03
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation