Grundsärskolan - förändringar i timplan, läroplan och kursplaner

STOCKHOLM 23 OKTOBER

Flera förändringar är aktuella för grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Välkommen till en dag med information om detta och tillfälle att diskutera med kollegor.

Välkommen till en konferens om

  • Stadieindelad timplan, stadieindelade kursplaner för ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan) och nya kunskapskrav i fem ämnen i årskurs 3. Dessa förändringar planeras träda i kraft i juli 2018.
  • Läroplanens och kursplanernas skrivningar om digital kompentens respektive jämställdhet som gäller från och med läsåret 2018/19.

Under dagen kommer det också finnas möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra.

Konferensens innehåll

  • Varför införs en stadieindelad timplan för grundsärskolan och vad innebär det?
  • Stadieindelat centralt innehåll i ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan) och vad det innebär för undervisningen.
  • Hur är de nya kunskapskraven i årskurs 3 utformade?
  • Digital kompetens - vad innebär det?
  • Läroplanens nya skrivningar om jämställdhet.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till lärare som undervisar i grundsärskolan (ämnen och ämnesområden - inriktning träningsskolan) och lärare som undervisar integrerade grundsärskoleelever, samt rektorer och huvudmän.

Tid och plats

23 oktober Stockholm

Konferensen pågår kl. 9.30-15.30, registrering med kaffe och smörgås från startar 8.30.

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Deltagarna står själva för resa och eventuellt boende.

Anmäl dig härlänk till annan webbplats

Kontakt

Frågor om din anmälan ställs till Skolverkets konferensarrangör Reachem skolverket@reachem.se

Frågor om konferensens innehåll ställs till anna.lofstrom@skolverket.se eller kristina.dahlberg@skolverket.se.

Välkomna!

Till toppen Gå till toppen på sidan