KAA, kommunernas aktivitetsansvar

ARLANDA Hur får vi fler ungdomar att klara sina gymnasiestudier? Välkommen till en dag för inspiration och erfarenhetsutbyte kring verksamhetsutveckling av aktivitetsansvaret. Konferensen är kostnadsfri. Skolverket bjuder på kaffe/te och lunch.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som på olika sätt ansvarar för kommunernas aktivitetsansvar, till exempel politiker, chefer och till dig som arbetar direkt med ungdomarna.

Tid och plats

Datum: 19 november

Tid: 10­ – 16. Fika och registrering från 09.30

Plats: Radisson Blu Arlandia, Kabinvägen 3, Arlanda (Kostnadsfri transferbuss ”ALFA” från flygplatsen, avgår var 15:e minut, ALFA3. Avgår från busshållplats 3 från alla terminaler.) https://www.radissonhotels.com/sv-se/hotell/radisson-blu-stockholm-arlandia/kontakt#entity-maplänk till annan webbplats

Program

09.30–10.00 Registrering, kaffe/te och smörgås

10.00–10.15 Välkommen till dialogkonferensen!

10.15–10.40 Skolverkets stöd till Kommunernas aktivitetsansvar. Skolverket, Marianne Lindblå, Hans-Eric Wikström

10.40–11.10 Tidiga och samordnade insatser. Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få insatser i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Skolverket, Ebba Silfverstolpe Agardh

Paus 10 minuter

11.20–11.45 Skolverkets statistik över kommunernas aktivitetsansvar - första halvåret 2019. Skolverket, Therese Sehlstedt, SCB, Ulla Ekander Liew/Johan Helsing

11.45–12.15 MUCF:s regeringsuppdrag att stödja samverkan mellan aktörer som arbetar med unga, som varken arbetar eller studerar, UVAS. MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Jennie Bloom-Rudhe/ Rebecka Herdevall

12.15–13.15 Skolverket bjuder på vegetarisk lunch.

13.15–13.45 Uppdrag fullföljd utbildning. SKL (Sveriges kommuner och landsting) Åsa Bengtsson

13.45–14.30 Det samhällsekonomiska värdet av tidiga insatser.

Vad är de ekonomiska argumenten för att sätta in tidiga insatser och vad är värdet av att se till att barn och ungdomar klarar behörigheten till gymnasiet? Elin Vimefall, lektor och enhetschef i nationalekonomi, Örebro universitet

14.30–14.50 Instruktioner inför erfarenhetsutbyte i grupper, samt fika

14.50–15.50 Erfarenhetsutbyte i grupper

Kommunernas aktivitetsansvar

  1. Kontakt, åtgärder, dokumentation Skolverket
  2. Statistik, rapportering Skolverket, SCB
  3. Organisation och ledning MUCF
  4. Förebyggande arbete SKL

15.50 – 16.00 Återsamling och avslutning

Anmälan

Anmäl dig till KAA-seminariet 19 nov härlänk till annan webbplats

Anmälan är bindande. Vid förhinder, avboka din anmälan eller överlåt den till en kollega genom att kontakta skolverket@reachem.se.

Kontakt

Har du frågor om innehållet i seminariet? Kontakta Marianne Lindblå, Skolverket.

KAA@skolverket.se

Senast uppdaterad 07 oktober 2019