KAA, kommunernas aktivitetsansvar - stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande

Skolverket erbjuder en digital workshop. Syftet med denna är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner.

grafik över individanpassat arbetssätt för kommunernas aktivitetsansvar. Individen i mitten och runt den finns bemötande, samverkan, koll och uppföljning samt flexibilitet.

Anmälan

Här anmäler du dig till den digitala workshopen om KAA.länk till annan webbplats

Klicka på länken, godkänn registrering av personuppgifter och registrera dig på det datum du önskar komma. Sista anmälningsdag är en vecka före workshopen du anmäler dig till.

I samband med anmälan kommer du att få ett förberedande inläsningsmaterial skicka till dig.

För vem?

Alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Både politiker, chefer och verksamhetsansvariga.

Datum och tid

Datum: Torsdag den 22 april.

(Samma workshop ges även den 18 mars, 25 mars, 15 april samt 29 april.)

Tid: Workshoppen omfattar en halvdag mellan kl. 08.30 – 14.00.

Innehåll

Du får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper om att:

  • utveckla arbetssätt för identifiering och kontakt
  • utveckla utbud och arbetssätt vid erbjudandet av individuella insatser
  • utveckla styrning och ledning av verksamheten.

Kontakt

Har du frågor om innehåll kontakta kaa@skolverket.se

Har du frågor om anmälan kontakta maria.astrom@skolverket.se

Senast uppdaterad 19 mars 2021.