Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser: från analys till undervisning i matematik

Hur går vi från analys av elevers visade matematikkunskaper till en utveckling av undervisningen i matematik? Välkommen till ett webbseminarium som inspirerar till hur undervisning i förskoleklass och åk 1–3 kan utformas så att yngre elever ges möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande.

För vem?

Webbseminariet riktar sig till dig som undervisar i förskoleklass och åk 1–3 och därmed omfattas av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser.

Seminariets innehåll

  • Uppdaterad information från Skolverket om nyheter och stödmaterial för förskoleklass och åk 1–3.
  • Föreläsning om tidig matematikinlärning av forskare inom fältet (ca 80 min). Föreläsningen tar vid från momentet när kartläggning respektive bedömning har genomförts och analys av resultaten skall göras. Du får också ta del av hur du kan planera för undervisning med relevant matematikinnehåll.
  • Workshop "Hur går vi vidare", om uppföljning av elevers visade kunskaper.

Tid och plats

Datum: tisdag 20 april 2021

Tid: kl. 13:00–16:00

Plats: digitalt (mer information kommer inför mötet)

Samma seminarium går även den 12 april och 28 april.

Program

Inför seminariet

12.45 Logga in på Plattformen (se inbjudan via mail) via någon av webbläsarna Chrome eller Firefox

Program

13.00 – 13.20 Skolverket informerar om aktuellt material gällande garantin för tidiga stödinsatser.

13.20 – 14.00 Föreläsning med forskare.

Att utforma undervisning så att yngre elever ges möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande när det gäller att:

  • använda matematiska begrepp och resonemang för att undersöka, reflektera, kommunicera och lösa problemsituationer tillsammans
  • utveckla en god talförståelse
  • utforska och beskriva mönster.

14.00 – 14.15 Paus

14.15 – 14.55 Föreläsning med forskare forts.

14.55 – 15.00 Paus

15.00 – 15.10 Introduktion till workshop

15.10 – 15.40 Workshop ”Hur går vi vidare?”

Att utforma, justera och utveckla min undervisning utifrån elevers visade kunskaper.

15.40 – 16.00 Skolverket sammanfattar och avslutar

Program att spara/skriva utPDF (pdf, 170 kB)

Kontakt

Om du har frågor om seminariet: matilda.ostman@skolverket.se

Om du har frågor om anmälan: skolverket@reachem.se