(INSTÄLLT) Så kan du utveckla arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i förskoleklass och fritidshem

(INSTÄLLT HÄSSLEHOLM) Delta på vårt dialogmöte för att utveckla kunskaper och arbetssätt i din verksamhet för att främja tillitsfulla relationer och likabehandling.

Dialogmötet består av föreläsningar och samtal.

Vi utgår från styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet om framgångsrikt arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Vi utgår också från de reviderade läroplanerna för verksamheten i förskoleklass och fritidshem.

Om du anmäler dig till dialogmötet är du välkommen att i förväg skicka in frågeställningar du anser är viktiga att ta upp. Det kommer att påverka innehållet på dialogmötet. Annika Hjelm från Skolverket, expert inom värdegrundsarbete och arbete mot diskriminering och kränkande behandling, leder dialogmötena. På dialogmötet får du också information om ytterligare stödinsatser riktade till förskoleklass och fritidshem.

I våras reviderade Annika Hjelm boken Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hon har varit undervisningsråd på Skolverket med ansvar för värdegrundsfrågor, bland annat ledde hon arbetet med en utvärdering av metoder mot mobbning. Därefter var hon direktör för mänskliga rättigheter i Stockholm stad 2015 - 2018.

Alla deltagare får ett exemplar av vår nyutgivna publikation Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling.länk till annan webbplats

Målgrupp

Rektorer med förskoleklass eller fritidshem, samt andra ansvariga för verksamhet i förskoleklass och fritidshem, såsom utvecklingsledare och lärare i förskoleklass eller fritidshem. Anmäl gärna rektor och en representant från respektive förskoleklass och fritidshem från samma skola.

Eftersom likabehandlingsarbetet i förskoleklass och fritidshem hänger samman med hela skolans arbete är även elevhälsopersonal och annat personal i grundskolan som rektor bedömer ha en betydelsefull roll i detta också välkomna.

Tid och plats

Evenemanget är inställt. Välj annan ort nedan.

Vi arrangerar dialogmöten i flera städer

Skövde — 14 november

Halmstad — 20 november

Malmö — 25 november

Visby — 2 december

Borlänge — 5 december

Stockholm — 9 december

Luleå — 11 december

Umeå — 12 december

Senast uppdaterad 12 november 2019