Stärk lärandet på arbetsplatsen för personer med intellektuell funktionsnedsättning

SUNDSVALL
Välkommen till en dialogkonferens om normer, valkompetens och samverkan mellan skola och arbetsliv.

Hur kan lärande genom prao, apl och lärlingsutbildning stärka elevernas möjligheter för etablering efter skolan? Möt forskare, skolpersonal och elever som berättar utifrån sina erfarenheter. Konferensen ges vid fyra olika tillfällen och orter under hösten.

Målgrupp

All personal som möter elever med intellektuell funktionsnedsättning inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och prao/praktik/lärlingssamordnare.

Datum och platser

11 oktober Örebro, Conventum Konferens

15 oktober Sundsvall, Scandic Sundsvall Nord

Tid

Dagen börjar 09.00 med kaffe och smörgås och avslutas 15.30.

Program

09.00-09.30 Registrering, kaffe och smörgås
09.30-09.40 Välkomna
09.40-10.00 Moderator Fil. dr Jessica Arvidsson
10.00-10.40 Jämställdhet, valkompetens och normmedvetenhet
10.40-10.50 Paus
10.50-11.10 Genusperspektiv på arbetslivet efter gymnasiesärskolan,
Fil. dr Jessica Arvidsson
11.10-12.00 Supported employment och genus, Med. dr Johanna Gustafsson
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Utlandspraktik, Activa Örebro
13.30-14.15 Apl i gymnasiesärskolan och särvux, Activa Örebro
14.15-15.10 Gruppdiskussion inkl fika
15.10-15.30 Avslut

Anmälan

I anmälningslänken anger du det datum som du vill delta på konferensen.

Anmäl dig härlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 04 oktober 2019