(FULLBOKAT) Undervisning för alla

(FULLBOKAT GÖTEBORG) Välkommen till inspirationsträffen Undervisning för alla. Du kommer att få information om insatsen Specialpedagogik för lärande samt tillfälle att lyssna till Helena Wallberg som föreläser om differentierad undervisning.

Specialpedagogik för lärande är en kompetensutveckling som vänder sig till alla grundskollärare. Den bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Tillsammans med dina kollegor reflekterar, prövar och utvärderar du olika specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt. Det finns möjlighet att söka statsbidrag för satsningen.

Läs mer om Specialpedagogik för lärande och statsbidrag för läsåret 2020/2021

Helena Wallberg är gymnasielärare, specialpedagog och författare. Hon har lång erfarenhet av undervisning och av att arbeta med frågor som rör alla elevers möjligheter att lära oavsett förutsättningar och behov. Att differentiera undervisningen är att skapa möjligheter att lära, träna och visa kunskaper på fler sätt så att alla elever i gruppen kan delta och lära i gemenskap. Föreläsningen visar principerna för differentierad undervisning och ger konkreta exempel på hur det kan se ut i klassrummet.

Målgrupp

Inspirationsträffen vänder sig till dig som är grundskollärare, specialpedagog eller speciallärare.

Tid & plats

Konferensen är fullbokad. Se alternativa orter nedan.

Datum: 2 december 2019

Plats: Göteborg, Scandic Crown

Vi arrangerar inspirationsträffen på flera orter

Program

13.50: Registrering

14.30: Fika med smörgås

15.00­: Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) informerar

15.20­: Differentierad undervisning - Helena Wallberg

16.20 - 16.30: Avslutning

Ladda ner programPDF (pdf, 172 kB)

Kontakt

Om du har frågor kring din anmälan kontakta skolverket@reachem.se.

Senast uppdaterad 18 november 2019