Skolverket

Språk och lärande

Som ett led i förberedelsearbetet inför kommande gymnasiereform har Skolverket engagerat forskare för att med deras hjälp fördjupa kunskapen i vissa specifika frågor.

Anne Palmér från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet har på uppdrag av Skolverket skrivit denna rapport. I rapporten görs en genomgång av några teorier om språkutveckling och lärande. Palmér resonerar även om hur språkliga praktiker på bl.a. Omvårdnadsprogrammet och Fordonsprogrammet skiljer sig åt.

Ladda ner som PDF (357 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page