Skolverket

Med annat modersmål

tumnagel

Med annat modersmål - elever i grundskolanoch skolans verksamhet. Rapporten handlar om grundskolans verksamhet för elever med annat modersmål. Närmare en femtedel av eleverna i grundskolan idag har utländsk bakgrund, antingen födda utomlands eller födda i Sverige av föräldrar med annat ursprung.

Det stora flertalet lärare i grundskolan idag möter eller kommer att möta elever med annat modersmål i sin undervisning. För skolans del innebär förhållandet med en elevgrupp som i allt högre grad kännetecknas av en mångfald av språkliga och kulturella bakgrunder enutmaning. Det handlar ytterst om att kunna erbjudalikvärdiga möjligheter till utbildning..

Hur möter grundskolan denna utmaning, i vilken grad anpassas undervisningen och vilken undervisning erbjuds elever med annat modersmål, och i vilken form erbjuds den? Vad betyder egentligen ett deltagande i undervisningeni svenska som andraspråk och modersmålför eleverna, och vilka förhållanden har betydelse för hur skolan organiserar undervisningen, eller mer allmänt, vad skolan erbjuder dessa elever?.

Ovan nämnda frågor exemplifierar vad som avhandlasi rapporten. Undersökningen bygger på resultat från en enkät som har ställts till skolledningen på landets grundskolor, intervjuer som har genomförts med rektorer, lärare och elever på totalt 13 skolor i fyra kommuner samt påen uppföljning av elever i grundskolans årskurs 3 till 9.

Ladda ner som PDF (372 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
60 kr/st (+porto)
Antal sidor
82
Best nr
08:1061

Varukorg

Varukorgen är tom

Gör beställning

Varukorg

Titelá prisAntalSummaTa bort
Summa exklusive moms
Moms 6%
Summa inklusive moms (porto tillkommer)
Gör beställning

Mängdrabatt

  • 5% rabatt vid beställning av 10 - 49 exemplar av en artikel.
  • 10% rabatt vid beställning av 50 exemplar eller fler.