Skolverket

Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning

tumnagel

Boken berör alla som vill lära sig språk eller som arbetar med språkutbildning och språkbedömning. I boken diskuteras hur man lär sig språk och blir kompetent och kunnig samt hur språkfärdighet beskrivs och bedöms.

I referensramen presenteras den syn på språkundervisning, språkinlärning och bedömning av språkfärdigheter som grundas på Europarådets arbete under flera årtionden. Kärnan i texten är sex referensnivåer av språkfärdighet, som är grundligt analyserade och som är resultatet av empirisk forskning. Dessa referensnivåer gör det möjligt att jämföra färdigheter i olika språk, oberoende av skolsystem eller examen.

Ladda ner som PDF (861 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page