Skolverket

Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap

tumnagel

PISA 2009 är en internationell studie som görs i 65 länder. Den undersöker - 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse. I denna rapport presenteras hela studien.

PISA är ett OECD-projekt som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever,som snart kommer att ha avslutat den obligatoriska skolan, är rustade att möta framtiden.

År 2009 deltog Sverige för fjärde gången i PISA. Studien undersöker elevernas förmågor i och attityder till läsförståelse, matematik och naturvetenskap. De kunskaper och färdigheter som prövas är nära relaterade till vardagslivet och av betydelse i det vuxna livet. PISA syftar också till att öka förståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av uppmätta skillnader i kunskaper.Läsförståelse är huvudområde i PISA 2009, liksom det var i PISA 2000. Det innebär att det för första gången varit möjligt att i PISA kunna uttala sig om en trend i kunskapsförändring.

Ladda ner som PDF (3713 KB)

Varukorg

Varukorgen är tom

Gör beställning

Varukorg

Titelá prisAntalSummaTa bort
Summa exklusive moms
Moms 6%
Summa inklusive moms (porto tillkommer)
Gör beställning

Mängdrabatt

  • 5% rabatt vid beställning av 10 - 49 exemplar av en artikel.
  • 10% rabatt vid beställning av 50 exemplar eller fler.