Skolverket

Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder

tumnagel

Boken beskriver förskolans och skolans demokratiska uppdrag från ett rättighetsperspektiv och ett förhållningssätt i organisation och undervisning. Konkreta exempel ges på olika former av samtal och metoder för att levandegöra värdegrunden och utveckla barnens och elevernas demokratiska kompetens.

Reviderad 2013. Detta stödmaterial beskriver förskolans och skolans uppdrag att förmedla, förankra och gestalta grundläggande demokratiska värden. Här betonas att det demokratiska uppdraget är ett kommunikativt uppdrag. Olika former av samtalsmetoder och verktyg lyfts som exempel på vad ett förhållningssätt utifrån värdegrunden kan betyda i praktiken. Materialet innehåller också reportage från några olika verksamheter och intervjuer med företrädare för några olika samtalsformer.

Ladda ner som PDF (1798 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
80 kr/st (+porto)
Antal sidor
128
Best nr
10:1210

Proxy error: 304

Message: Could not get page