Skolverket

Skolan är till för ditt barn (pdf-version för utskift)

tumnagel

- En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan

I den här broschyren får du information om några förändringar som nu genomförs i skolan och som påverkar ditt barns skolgång.

Ladda ner som PDF (704 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page