Skolverket

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen

tumnagel

- för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

I oktober 2018 ger Skolverket ut nya allmänna råd om betyg. Datum för publicering är ännu inte fastställt. Dessa råd kommer därmed att utgå. De nya allmänna råden syftar till att ge lärare, rektorer och huvudmän ett förtydligat stöd i arbetet med att sätta betyg, informera elever om betyg samt följa upp betyg.

De allmänna råden med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. De har tagits fram för att stödja lärare, rektorer och huvudmän i arbetet med hur skolförfattningarna bör hanteras i den pedagogiska praktiken. Materialet behandlar de fem centrala områdena för en strukturerad undervisning: planering, genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och dokumentation.

Ladda ner som PDF (1088 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
45
Best nr
11:1250

Proxy error: 304

Message: Could not get page